İş Başvuru Formu
Açık Pozisyonlar

Yurtiçi ve Yurtdışı İnşaat, Telekomünikasyon projelerimizde görev yapacak Elektrik Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Formen ve Kalfalara ihtiyaç vardır.

Tercihen en az İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinin birini bilmeleri gerekmektedir.

 

HEDEFLERİMİZ

Nitelikli işgücünü bulmak ve kalıcılığı sağlamak için aday ve çalışanlarımızı bilgi, beceri ve kabiliyetlerine göre en uygun işe yerleştirerek doğru yerde doğru kişi felsefesini yaşatmayı ve tercih edilen şirket olmayı,

Motivasyon ve Yüksek Verim: Personelde yüksek Verim, Tatmin, Bağlılık, Gelişim, Değişime Uyum Yeteneği, Disiplin ve Motivasyon yaratmayı,

Takım Çalışması: Fikir üretecek, iş bitirme azim ve heyecanına sahip olacak, çevresi ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurabilecek bir takım yaratmayı,

Güven ve Bağlılık: Aday ve çalışanlarımıza karşı daima adil, dürüst davranarak ve onları her faaliyetimizde önemseyerek güven ve bağlılık duygularını geliştirerek, işinden ve şirketinden memnun bir işgücüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Ortak Fayda: Adayların ve çalışanların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmelerini, onların mutluluğuyla şirket hedeflerini yüksek ortak paydada buluşturmayı ,

SORUMLULUKLARIMIZ

Personel Seçimi: Yeni Personel istihdamında Personel seçim ve yerleştirme kararını, sadece görevin gerektirdiği nitelik, beceri ve yetkinliklere sahip olma düzeyine göre vermek,

Personel Yerleşimi: İş ve kişi profillerini modern İK kurallarına göre çıkarmak, doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek,

Gelişim: Çalışanlarının gelişimine yatırım yaparak , başarılı ve güçlü lider havuzu oluşturarak kişinin hem kendini hemde kendi yerini alabilecek kişileri eğitmesi ve geliştirmesini yönlendirmek,

Performans Yönetimi: Personelin başarılarını eşit fırsatlar tanıyarak objektif ve doğru olarak ölçmek için Performans Yönetim Sistemini kurmak ve geliştirmek,

Kariyer Hedefleri: Faaliyetlerimizde etkinlik ve verimliliği artırmanın iyi bir performans değerleme ve yönetimi ile gelişmiş bir kariyer planlamadan geçtiğini düşünerek, Uzman/yönetici görevlerin gerekleri ve alternatif kâriyer yolları belirlenerek çalışanları doğru kâriyer hedeflerine yönlendirmek, İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğundadır.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.